Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ БУДІВНИЦТВА СКЛАДСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ

on .

УДК 725.35(477)
 
БОЙКО Н.,
аспірант кафедри фінансового аналізу і контролю КНТЕУ
 
ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ БУДІВНИЦТВА СКЛАДСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ
 
Проаналізовано сучасний стан і перспективи розвитку ринку складської нерухомості в Україні. Розглянуто та систематизовано основні напрями і проблеми контролю, а також його суб’єкти у сфері складської нерухомості. Визначено обов’язки підрядчика і права замовника, які доцільно зазначити у договорі підряду.

 ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ БУДІВНИЦТВА СКЛАДСЬКОЇ НЕРУХОМОСТІ