Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Засновник: Київський національний торговельно-економічний університет
 
Рік заснування: 1998
Проблематика: У журналі публікуються результати досліджень:
з проблем макроекономічної теорії та реформування економіки України; підвищення ефективності підприємницької діяльності в різних галузях; менеджменту й маркетингу в торгівлі, готельному господарстві й туризмі; обліку, фінансового аналізу та контролю; розвитку фондового, страхового та банківського ринків; формування асортименту товарів і підвищення їх якості; розвитку зовнішньоекономічної діяльності 
Цілі або тематична спрямованість:
пропаганда економічних знань, публікація результатів науково-дослідницької діяльності, обмін досвідом науково-методичної, педагогічної роботи, надання методичних та практичних порад фахівцям сфери підприємницької діяльності
 
ISSN: 1727-9313 (Print), 2616-5856 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13100-1984 ПР от 23.08.2007
Реєстрація у:
Міністерстві освіти та науки України

 

ВАК України:

Наказ № 1643 (Додаток 4 від 28.12.2019 – з економічних наук 
(
журналу присвоєно категорію “Б”)

Наказ № 1222 від 07.10.2016 до 2021 – з філософських наук
Наказ № 1528 від 29.12.2014 до 29.12.2019 
 з економічних наук
Постанова № 1-05/4 від 22.04.2011 до 22.04.2016 
 з філософських наук
Постанова № 1-02/3 від 10.02.2010 до 10.02.2015 
 з економічних наук
Постанова № 1-05/1 від 14.10.2009 до 14.10.2014 
 з економічних наук
Постанова № 3-05/9 от 14.11.2001 до 2009 – з політичних наук
Постанова № 1-02/3 від 10.02.1999 – з економічних наук
Галузь науки: економічні, філософські до 2021 року, політичні до 2009 року

Періодичність:

6 разів на рік
Графік виходу журналу в 2021 р.: №1(135) - 24.02.2021;       №2(136) - 23.04.2021;       №3(137) - 22.06.2021;
№4(138) - 03.09.2021;       №5(139) - 25.10.2021;       №6(140) - 22.12.2021

Мова видання:
 

українська, англійська (змішаними мовами)
 
Адреса редакції: Київський національний торговельно-економічний університет
вул. Кіото, 23, 
м. Київ, Україна, 02156
Тел.: (044) 531-31-16; вн. 11-16
E-mail: visnik@knute.edu.ua