Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННЯ ТОРГОВИМИ МЕРЕЖАМИ

on .

УДК 005.935:339.378
 
ТАРАСЮК М.,
к. е. н., доцент кафедри фінансів КНТЕУ
 
ОСНОВНІ ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННЯ ТОРГОВИМИ МЕРЕЖАМИ
 
Досліджено сучасні наукові підходи до впровадження контролінгу в управління суб’єктами підприємницької діяльності. Розроблено, з урахуванням сучасного розуміння сутності контролінгу та його особливостей в управлінні суб’єктами мережевого торговельного бізнесу, структурно-логічну послідовність впровадження контролінгу в управління торговими мережами.

 ОСНОВНІ ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННЯ ТОРГОВИМИ МЕРЕЖАМИ