Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: КЛАСИФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автор: Редактор on .

УДК 33.025.12
 
СТЕФАНЮК І.,
к. е. н., доцент, заступник директора департаменту з питань використання коштів державного бюджету в регіонах Рахункової палати 
 
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: КЛАСИФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Розглянуто проблематику класифікації державного фінансового контролю, досліджено критерії виокремлення його видів. Проаналізовано численні наукові доробки та запропоновано нову класифікацію державного фінансового контролю за видами, яка сприятиме чіткому визначенню повноважень його суб’єктів і попередженню зайвого дублювання в їх діяльності.
 
 ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ: КЛАСИФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ