Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ФАХІВЦІВ-РЯТУВАЛЬНИКІВ

Автор: Редактор on .

УДК 159.94: 159.947
 
СТАРИК Вікторія,
к. психол. н., доцент кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету
 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ФАХІВЦІВ-РЯТУВАЛЬНИКІВ
 
Розглянуто індивідуально-психологічні особливості фахівців Міністерства надзвичайних ситуацій України. Проаналізовано основні відмінності їх професійної діяльності. Досліджено індивідуальні властивості рятувальників відповідно до специфіки виконання завдань. Проаналізовано вплив особистісних властивостей на формування професійної деформації їх носіїв.
 
Ключові слова: індивідуально-психологічні особливості, професійна деформація, фахівці аварійно-рятувальних підрозділів.
 
 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ФАХІВЦІВ-РЯТУВАЛЬНИКІВ