УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ

Автор: Редактор on .

УДК 005.56:339.17
 
ЖУКОВСЬКА Валентина,
Київський національний торговельно-економічний університет,
к. е. н., доцент кафедри менеджменту
 
МИКОЛАЙЧУК Ірина,
Київський національний торговельно-економічний університет,
к. е. н., доцент кафедри менеджменту
 
ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
 
Постановка проблеми. З розвитком соціальної відповідальності бізнесу відбувається переосмислення ролі підприємств торгівлі як соціальних партнерів.
Огляд наукових джерел з обраної тематики доводить теоретичну невідпрацьованість та практичну цінність впровадження методики оцінювання соціальних партнерів, які беруть участь у реалізації соціально орієнтованих проектів. Функціонуючі в Україні підприємства торгівлі ще не усвідомлюють у повному обсязі свою роль та відповідальність у соціальному розвитку держави, а також свої стратегічні інтереси, що формує у них потребу партнерства із державними та недержавними установами, організаціями у вирішенні соціальних проблем. Наукове визначення зазначених упущень актуалізує тему дослідження.
Метою дослідження є обґрунтування методичного інструментарію оцінювання соціальних партнерів підприємств торгівлі для забезпечення реалізації соціально орієнтованих проектів.
Результати дослідження. Діяльність сучасних підприємств торгівлі, орієнтованих на партнерство, ґрунтується на комунікаціях з представниками різних зацікавлених сторін, тому під час розроблення та реалізації різних соціальних проектів важливо оцінити соціальну привабливість партнерів-учасників та розробити практичний інструментарій надання підприємствам можливості ефективно реалізовувати свій потенціал. Відправним моментом формування показників оцінювання потенціалу соціальних партнерів є проблеми відкритості інформації щодо результатів діяльності підприємств торгівлі, які декларують себе як соціально відповідальні. Запропоновано методику оцінювання потенціалу соціальних партнерів щодо їх участі в реалізації проектів на основі сформованих показників та критеріїв, здійснено їх ранжирування за категоріями соціальної привабливості, що дозволить підприємствам торгівлі орієнтуватися у взаємному співробітництві на тих соціальних партнерів, які сприятимуть зростанню їх соціальної цінності.
Висновки. З метою поліпшення інформаційної прозорості участі соціальних партнерів у реалізації соціально орієнтованих проектів розроблено методику оцінювання їх вибору за визначеними показниками та критеріями. Методика має практичну значущість для підвищення ефективності функціонування системи соціального партнерства в торгівлі. Достовірне інформування суб’єктів впливу на галузевому рівні про результати успішного партнерства забезпечує суттєві вигоди для публічного іміджу підприємств торгівлі.
 
Ключові слова: соціальне партнерство, соціальна відповідальність бізнесу, соціальні партнери, критерії оцінки соціального партнера, соціальний проект.
 
 ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ