Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ІНДЕКС СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Автор: Редактор on .

УДК 519.865:336.71
 
БЄЛОВ Володимир,
д. ф.-м. н., доцент, заст. завідувача кафедри вищої математики Кримського економічного інституту ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"
 
 
КОНДРАТЬЄВА Ірина,
ст. викладач кафедри вищої математики Кримського економічного інституту ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"
 
ІНТЕГРАЛЬНИЙ ІНДЕКС СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
 
Запропоновано нову методику розрахунку інтегрального індексу стійкості фінансових потоків комерційних банків. Ця методика заснована на розкладанні функції фінансового потоку в нескінченний добуток економічних чинників, що входять до неї. Завдяки запропонованому способу розрахунку дана економіко-математична модель дає можливість відстежувати зміну індексу стійкості всіх фінансових потоків комерційного банку.
 
Ключові слова: фінансова стійкість, нескінченний добуток, інтегральний індекс стійкості, розрахунок.
 
 ІНТЕГРАЛЬНИЙ ІНДЕКС СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ