Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

№4(138)2021

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету"
 №4(138)2021

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 2 від 31.08.2021);
  • підписано до друку 06.09.2021. 


 ТИТУЛ

DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(138)

 

Привітання з нагоди 75-річчя
Київського національного торговельно-економічного університету

З М І С Т

ПІДПРИЄМНИЦТВО
 
КОНДРАТЮК О.,
СТОЯНЕНКО І.

 
Економічні ризики підприємства: постковідна трансформація

 
4
МАКАРЧУК І.,
ФЕДУЛОВА І.

 
Ймовірнісний підхід до вимірювання цінового ризику підприємства

 
19
ГУЛЯЄВА Н.,
ВАВДІЙЧИК І.

 
Інвестиційна активність підприємств: джерела відновлення

 
36
ХАРСУН Л.
 
Корпоративна соціальна відповідальність логістичного бізнесу
 
56
ПОПИК О.
 
Інноваційні технології управління якістю послуг
 
68
ЕКОНОМІКА ТУРИЗМУ
 
ТКАЧЕНКО Т.,
ГЛАДКИЙ О.,
ЖУЧЕНКО В.

 
Рекреаційний туризм: диверсифікація продуктового портфеля


 
81
ВЕДМІДЬ Н.,
БОЙКО М.,
РОМАНЧУК Л.

 
Маркетингові технології сегментації споживачів
курортно-рекреаційної послуги


 
91
КУЛИК М.,
КОМПАНЕЦЬ К.,
АВДАН О.

 
Управління поведінкою споживачів послуг гостинності


 
101
ВИЩА ОСВІТА
 
ПРИТУЛЬСЬКА Н.,
БОЖКО Т.,
КАМІНСЬКИЙ С.

 
E-learning в умовах пандемії: практичний аспект


 
110
П’ЯТНИЦЬКА Г. Брендинг вищої освіти 118