Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Barabash N., Ripa T. Taxation of trade enterprises. Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo torgovel'no-ekonomichnogo universytetu. 2020. № 6. S. 47-56.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(134)04

УДК 336.201:339.17
JEL Classification М21


БАРАБАШ Наталія,
канд. екон. наук, доцент,
доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту
Київського національного торговельно-економічного університету
E‐mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORСID: 0000‐0002‐1011‐527Х
 
РІПА Тетяна,
член Федерації аудиторів,
Бухгалтери та фінансисти АПК
України, канд. екон. наук, бухгалтер-практик
E‐mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000‐0002‐0490‐9321

ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Постановка проблеми. З-поміж інших джерел 9.65 % надходжень до дер­жавного бюджету – це податок на прибуток підприємств. Оподаткування суб’єк­тів господарювання є важливим і значущим на макрорівні. Проте досить часто перед інвесторами, власниками та/або керівниками підприємств постає питання вибору певної системи оподаткування. Це потребує наукового обґрунтування, що можливо за допомогою податкового аналізу.
Метою дослідження є розробка методологічних підходів до аналізу оподатку­вання діяльності підприємств торгівлі.
Матеріали та методи. Інформаційна база статті представлена науковими працями вітчизняних та зарубіжних вчених. Основою дослідження є наукові методи, серед яких доцільно виділити: аналіз і синтез, порівняння, ідеалізацію та абстра­гування, а також систематизацію та узагальнення – для формулювання висновків.
Результати дослідження. В умовах економічної кризи зростає необхідність оцінки впливу обраної системи оподаткування на фінансові результати суб’єктів господарювання. Це обумовлює важливість здійснення аналізу оподаткування діяль­ності підприємств.
Висновки. Податковий аналіз, що створює наукове підґрунтя для прийняття управлінських рішень та задоволення інформаційних потреб користувачів фінансової звітності, являє собою аналітичне забезпечення для виконання функцій управління, серед яких планування, прогнозування, контроль над виконанням планів, визначення відхилень фактичних показників від планових, регулювання.
Ключові слова: підприємство торгівлі, господарська діяльність, податковий аналіз, податкове навантаження, податкове зобов’язання, податкові платежі.

REFERENCES

 1. Legostaeva, O. O., & Lysenkova, N. M.(2016).Taxanalysisasacomponentof optimization of tax policy of an enterprise. Bulletin of Transport Economics and Industry55, 52-54 [in Ukrainian].
 2. Barabash, N. S.,&Ripa T. V.(2019).Assessment of business activity in the system of financial security of business entities.Current trends of development financial and credit system: theory and practice[in Ukrainian].
 3. Chuy,I. R., Vlasyuk,N. I.,&Zhurbych,K. M. (2019).The analysis of income and profit taxex fiscal potentialin Ukraine and foreign countries. Entrepre­neurship and tradе24, 137-145[in Ukrainian].
 4. Babenko,V. A. (2016). Economicmathematical Model’s Formation of the Dyna­mics of Management’s process of Innovative Technologies on Enterprises of Agro­in­dustrial Complex. Scientific economic journal "Actual problems of Economics", 55, 182-186 [in English].
 5. Barabash,N. S., Mishchenko,A. O.,&Ripa,T. V. (2018).Analytical support of investment management. Determinants of socio-economic development of Ukraine in conditions transformational shifts[inUkrainian].
 6. Duliba,E. V. (2018).Features of the formation and implementation of fiscal policy of the state. Scientific Bulletin public and private law2, 164-168 [inUkrainian].
 7. Duliba,E. V. (2018).Fiscal function of the state: administrative and legal aspect. Monograph. NDU named after M. Gogol, 355 [in Ukrainian].
 8. Kaneva,T., & Drepin,A. (2019).European experience in the formation of local budgets. Foreign trade: economics, finance, law2(103), 119-135 [inUkrainian].
 9. Kanonishena-Kovalenko,K. (2017).Environmental tax from A to Z. Open So­ciety Foundation,108[in Ukrainian].
 10. Kovshun,N. E.,&Pyatka,N. S. (2019).Environmental taxation as a tool for financing environmental measures. Current trends of development financial and credit system: theory and practice[in Ukrainian].
 11. Nikitishin,A. (2017).Tax regulation as an instrument of state environmental policy.Foreign trade: economics, finance, law2 (91), 126-137 [inUkrainian].
 12. Onisiforova,V. Yu. (2019).General and simplified systems of enterprise taxa­tion: essence, analysis, selection algorithm. Current trends of development financial and credit system: theory and practice. Collective monograph, 43-48 [inUkrainian].
 13. Parasiy-Vergunenko,I. M. (2017). Static and dynamic approaches to the analysis of liquidity and solvency of business entities. Finance of Ukraine2, 81-95 [in Ukrainian].
 14. Shvets, Y. O.,&Zavalnyuk, A. A. (2016).Tax reforms in EU countries: advan­tages, disadvantages of their implementation in the tax system of Ukraine. European vector of economic development2 (21), 126-134[inUkrainian].