УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№5(127)2019

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету"
 №5(127)2019

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 1 від 05.05.2019);
  • підписано до друку 25.10.2019. 


 ТИТУЛ    

DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(127)

 

З М І С Т

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

НІКОЛАЄЦЬ К.

Футурологічні концепції інформаційного суспільства
5

ФАЙВІШЕНКО Д.

Цифрові технології у медіадизайні
15

БАГАЦЬКА К.,
ГЕЙДОР А.

Бізнес-процеси в умовах диджиталізації економіки
23

ПІДПРИЄМНИЦТВО

КОРЖ Н.

Концепція ціннісно орієнтованого ревеню-менеджменту
33

МИКИТЕНКО Н.

Товарні категорії у системі управління торговельним процесом
48

СТРАТІЙЧУК В.

Стратегічне управління оборотними активами підприємств торгівлі
59

КРОШКА А.

Нефінансові корпорації на фондовому ринку
74

ЛЕЩНЯК-МОЧУК А.

Лідерство в управлінській сфері
85

ВИЩА ОСВІТА

ФЕДУЛОВА І.,
БЕЗУС А.

Тренди підготовки фахівців з "Управління бізнесом"
96