УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№2(124)2019

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету"
 №2(124)2019

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 7 від 28.03.2019);
  • підписано до друку 17.04.2019. 


 ТИТУЛ    

DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(124)


 ЗМІСТ

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА

МАЗАРАКІ А.,
П’ЯТНИЦЬКА Г.,
ГРИГОРЕНКО О.

Ідентифікація контенту національного брендингу

5

МЕЛЬНИК Т.,
ВАРІБРУСОВА А.

Стратегії національного бренду в умовах глобалізації

34

УМАНЦІВ Ю.

Економічна теорія у новітньому методологічному дискурсі

51

ГЛУШКО В.

Вектор розвитку туризму в Україні

64

ПІДПРИЄМНИЦТВО

БЛАКИТА Г.,
АДАМЕНКО В.

Методика CVP-аналізу: теорія та практика

76

ШАТАЙЛО О.

Кризи соціально-економічних систем: прояви та ознаки

91

ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА

ЧУГУНОВ І.,
САМОШКІНА О.

Видатки бюджету в системі соціально-економічного розвитку країни

103

ШУЛЬГА Н.,
ДРЮК А.

Кредитна стресостійкість банківської системи України

122

РУБАН М.

Фінансова спроможність місцевих бюджетів

137

ВИЩА ОСВІТА

БІДЮК А.

Вища освіта в Україні: тенденції розвитку

153