УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№4(120)2018

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету" №4(120)2018


 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 10 від 21.06.2018);
  • підписано до друку 05.09.2018. 
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2018(120)0

ТИТУЛ / ЗМІСТ 

ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
 
ІЛЬЧЕНКО Н.,
ФРЕЮК О.
Захист прав споживачів в інтернет-магазинах України 5
СВИСТІЛЬНИК В. Інструменти інформаційної асиметрії на ринках
споживчих товарів і послуг
14

ПІДПРИЄМНИЦТВО

ЯСІНСЬКА Й. Криза як детермінанта розвитку організації 24
МЕЛЬНИЧЕНКО С.,
ШТАНОВА А.
Сервісна політика компаній-кінодемонстраторів 36
ТРУБЕЙ О. Вітчизняна роздрібна торгівля на ринку FMCG 46
ЗУБКО Т.,
ЛАПТЄВА В.
Індикатори кадрової безпеки підприємства 57
ДАНИЛЕНКО Є. SEO-інструменти у формуванні поведінки покупців
легкових автомобілів
68

ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ

НАЗАРОВА К.,
ЗАДНІПРОВСЬКИЙ О.
Аудит оцінки фінансових інструментів 85
БЕЗВЕРХИЙ К. Принцип взаємодії із зацікавленими сторонами в інтегрованій звітності підприємств 97

ДИСКУСІЙНИЙ ПРОСТІР

ЛАНГ Ф. П. Структура "нового суспільства", здатного до цифрової революції 108