Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

on .

УДК 005.591.3:334.72
 
МІКУЛА Богуш,
заступник декана факультету менеджменту
Краківський економічний університет
 
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ЗРОСТАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
 
Постановка проблеми. В умовах розвитку економіки, заснованої на знаннях, підприємства прагнуть зменшити свої операційні витрати, запровадити ресурсоощадне виробництво та управління, застосовувати все більш досконалі системи прийняття рішень, оптимізувати використання активів. За такої ситуації управління знаннями виходить на перший план.
Саме тому метою представленого дослідження є презентація концепції управління знаннями (знаннєвого менеджменту).
Результати дослідження. Обґрунтовано, що сутність управління знаннями полягає в реалізації циклічних і безперервних функцій управління, що сфокусовані на ресурсах знань (персоналізованих, кодифікованих та консолідованих) організації, процесах, пов’язаних зі знаннями (ідентифікація, трансфер, накопичення, відбір і т.п.) та умовах їх реалізації (соціальних, технічних, організаційних) для досягнення цілей організації (підприємства).
Визначено цілі управління знаннями: економічні (підвищення рентабельності, фінансової ліквідності, прибутку, зниження витрат і т.п.) та неекономічні (покращання іміджу компанії, якості продукції та послуг, підвищення рівня задоволеності клієнтів і т.п.).
Охарактеризовано два підходи до системи управління знаннями: вузький, відповідно до якого системна платформа створюється за допомогою ІТ та комунікаційних технологій; широкий, що є сукупністю правил, методів, набору знань, людей та їх взаємовідносин, які дозволяють ухвалювати та реалізовувати стратегії управління знаннями, та завдань, спрямованих на досягнення цілей організації. Проведено типологію (класифікацію) стратегій управління знаннями.
Висновки. Запропоновано авторське бачення комплексного підходу до концепції управління знаннями. Правильно організоване управління знаннями сприятиме зростанню потенціалу підприємства.
 
Ключові слова: знання, система управління знаннями, концепція, організація (підприємство), потенціал, ресурси знань, стратегія управління знаннями.


   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)