Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Оцінювання трансакційних витрат підтримки малого підприємництва

Автор: Редактор on .

ОСТАПЕНКО Н.
аспірант
 
Оцінювання трансакційних витрат підтримки малого підприємництва
Розглянуто основні види трансакційних витрат, що виникають під час взаємодії економічних агентів у процесі підтримки малого підприємництва, визначено та класифіковано основні види цих витрат, запропонована методика їх вимірювання, а також врахування впливу на загальну результативність заходів з підтримки малого підприємництва.
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА