Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПЕРСПЕКТИВИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ

on .

УДК 339.562:64.033(477)
 
МЕЛЬНИК Тетяна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПУГАЧЕВСЬКА Катерина,
аспірант кафедри міжнародної економіки 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПЕРСПЕКТИВИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ
 
Запропоновано авторську методику оцінки можливостей імпортозаміщення у харчовій, текстильній та хімічній промисловості на основі рівнянь і тотожностей системи національного рахівництва. Надано рекомендації щодо перспектив імпортозаміщення окремих товарних номенклатур.
 
Ключові слова: імпортозаміщення, імпортна залежність, протекціонізм, економічна безпека, потенціал імпортозаміщення, поточний і бар’єрний рівні заміщення.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)