Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИТИЧНИХ ПОДІЙ У РИНКОВИХ ПРОЦЕСАХ

on .

УДК 339.13
 
КАРПОВИЧ Андрій,
к. е. н., провідний науковий співробітник сектора аналітичних досліджень Українського центру розвитку інформаційних технологій
 
ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИТИЧНИХ ПОДІЙ У РИНКОВИХ ПРОЦЕСАХ
 
Розглянуто теоретичні основи моделювання ринкових процесів. Наведено модель оцінки стійкості поведінки незамкнених ринкових процесів. Запропоновано один з можливих підходів до моделювання ринкових процесів з використанням моделі прогнозування стійкості поточного ринкового тренду.
 
Ключові слова: модель, ринкові процеси, прогнозування тренду, аналіз стану системи.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)