Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СТРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМЦІВ У ПОЛЬЩІ

on .

УДК 368:504(438)
 
ЧЕХ Марта,
магістр кафедри цивільного права Університету у Білостоці, Польща
 
СТРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМЦІВ У ПОЛЬЩІ
 
Досліджено визначення поняття екологічного страхування у науковій літературі. Проаналізовано окремі положення екологічного права у польському законодавстві щодо можливості практичного застосування механізмів екологічного страхування. Висвітлено суттєві проблеми у сфері екологічного страхування у польському нормативно-правовому полі і представлено деякі рішення, застосовані в українському законодавстві.
 
Ключові слова: екологічне страхування, підприємницька діяльність, екологічна шкода, забезпечення платіжних вимог.

 СТРАХУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМЦІВ У ПОЛЬЩІ

ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПОВ’ЯЗАНИХ КОНТРАКТІВ

on .

УДК 351.712
 
МРУЗ Тереза,
хабілітований доктор, професор кафедри цивільного права Університету у Білостоці, Польща
 
ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПОВ’ЯЗАНИХ КОНТРАКТІВ
 
Розглянуто місце пов’язаних контрактів як нового способу забезпечення вимог і ризиків, що виникають у результаті зобов’язань різних прав власності у системі цивільного права. Визначено зростаючу роль правових конструкцій безпеки в умовах ринкової економіки. Підкреслено необхідність забезпечення балансу і захисту інтересів обох сторін договору економічного страхування.
 
Ключові слова: економічний ризик, контракт, забезпечення платіжних вимог, обов’язкове страхування, забезпечення кредиту, умовний депозитний рахунок, гарантії страхування.

 ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПОВ’ЯЗАНИХ КОНТРАКТІВ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

on .

УДК 336.22
 
СВИЩУК Алла,
здобувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 
Обґрунтовано теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення методологічних засад здійснення податкового регулювання економіки. Визначено загальні та специфічні функції податкового регулювання економіки, запропоновано перелік ключових принципів здійснення регулювання економіки податковими методами. Сформовано основні податкові методи та інструменти регулювання економічного розвитку країни, а також запропоновано основні підходи до класифікації податків з точки зору їх впливу на соціально-економічний розвиток держави. Визначено структурно-логічну послідовність здійснення податкового регулювання економіки.
 
Ключові слова: податкове регулювання економіки, функції податкового регулювання економіки, принципи податкового регулювання економіки, інструменти регулювання економіки податковими методами, методи та інструменти податкового регулювання економіки, структурно-логічна послідовність податкового регулювання економіки.

 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКІВ

on .

УДК 336.71:005.334
 
АНІСІМОВА Лідія,
аспірант кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКІВ
 
Статтю присвячено огляду основних видів стрес-тестів кредитного ризику як на рівні кредитного портфеля окремого банку, так і всієї банківської системи. Розглянуто сутність та особливості стрес-тестування кредитного ризику, визначено переваги та недоліки окремих методик його проведення.
 
Ключові слова: стрес-тестування, кредитний ризик, фактор ризику, банківська система, сценарій.

 ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКІВ

ДОВГОСТРОКОВА БЮДЖЕТНА СТРАТЕГІЯ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ

on .

УДК 336.02
 
ЧУГУНОВ Ігор,
доктор економічних наук, професор, директор Науково-дослідногофінансового інституту, завідувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДОВГОСТРОКОВА БЮДЖЕТНА СТРАТЕГІЯ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ
 
Розкрито сутність формування бюджетної стратегії у системі економічної циклічності. Визначено особливості бюджетного регулювання як складової економічного розвитку, а також інституційні засади розвитку фінансово-бюджетних відносин. Розроблено інтегровані бюджетні показники відповідно до темпів економічного зростання у довгостроковій перспективі.
 
Ключові слова: бюджетбюджетна система, доходи бюджету, видатки бюджету, дефіцит бюджету, бюджетне регулювання, бюджетне планування, бюджетна політика, бюджетна стратегіяекономічна циклічність.

 ДОВГОСТРОКОВА БЮДЖЕТНА СТРАТЕГІЯ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЦИКЛІЧНОСТІ