Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНВЕРСАЦІЇ СЕМАНТИКИ ТА СЕМАНТИКА ІНВЕРСАЦІЙ У "ЛОГОСІ" СУЧАСНОЇ ІСТОРІЇ

on .

УДК 164.2
 
ШКЕПУ М.,
д. ф. н., професор кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ
 
ІНВЕРСАЦІЇ СЕМАНТИКИ ТА СЕМАНТИКА ІНВЕРСАЦІЙ У "ЛОГОСІ" СУЧАСНОЇ ІСТОРІЇ
 
Розглянуто проблему реального та належного у діалектиці та метафізиці, трансформацій основи історії в її класичних, некласичних та сучасних вимірах. Обґрунтовано засади розв’язання суперечності абстрактної всезагальності ідеального та відчуженого матеріального способу сучасного творення історії в аспекті створення засад можливого співпадання міри людини та міри історії.
 
Ключові слова: основа, становлення, "лінійний час", класична історія, дуалізм сутності, монізм основи дійсної історії.

 ІНВЕРСАЦІЇ СЕМАНТИКИ ТА СЕМАНТИКА ІНВЕРСАЦІЙ У "ЛОГОСІ" СУЧАСНОЇ ІСТОРІЇ