Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КРИЗА ПОЛІТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУСПІЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

on .

УДК 130.2
 
ГРУБОВ В.,
д. політ. н., професор кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ
 
КУЛАГІН Ю.,
к. політ. н., професор, завідувач кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ
 
КРИЗА ПОЛІТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУСПІЛЬНОМУ ПРОСТОРІ
 
Досліджується феномен політики мультикультуралізму, механізми та проблеми її реалізації провідними країнами Європи на національному рівні. Аналізуються також новітні мультикультуралістичні теорії та їхні інтерпретації в сучасній європейській політиці.
 
Ключові слова: політика, мультикультуралізм, еміграція, неінформаційна культура, національні інтереси, конфлікт

 КРИЗА ПОЛІТИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУСПІЛЬНОМУ ПРОСТОРІ