Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

on .

УДК 336.22(477)
 
ТАРАСЮК М.,
д. е. н., професор кафедри фінансів КНТЕУ
 
РУДЕНКО І.,
к. е. н., доцент кафедри фінансів КНТЕУ
 
МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
 
Проаналізовано систему місцевих податків і зборів в Україні до і після прийняття Податкового кодексу. З’ясовано роль місцевих податків і зборів при формуванні доходів місцевих бюджетів. Розглянуто проблеми місцевого оподаткування на сучасному етапі. Окреслено можливі напрями вдосконалення реформування окремих місцевих податків.
 
Ключові слова: місцеві податки і збори, місцеві бюджети, податкове реформування.

 МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ