УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

on .

УДК 336.22(477)
 
ТАРАСЮК М.,
д. е. н., професор кафедри фінансів КНТЕУ
 
РУДЕНКО І.,
к. е. н., доцент кафедри фінансів КНТЕУ
 
МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
 
Проаналізовано систему місцевих податків і зборів в Україні до і після прийняття Податкового кодексу. З’ясовано роль місцевих податків і зборів при формуванні доходів місцевих бюджетів. Розглянуто проблеми місцевого оподаткування на сучасному етапі. Окреслено можливі напрями вдосконалення реформування окремих місцевих податків.
 
Ключові слова: місцеві податки і збори, місцеві бюджети, податкове реформування.

 МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ