Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

on .

УДК 330.341.1
 
ЛЕБЕДЕВА Л.,
к. е. н., ст. викладач кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ
 
ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА
 
Виокремлено ознаки постіндустріального суспільства як нового соціально-економічного ладу ХХІ сторіччя. Наголошено на необхідності обґрунтування нової теоретичної концепції його дослідження.
 
Ключові слова: постіндустріальне суспільство, постіндустріальна економіка, нова політична економія, творчість, соціально-культурний розвиток.

 ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА