Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ У ЦІННІСНО ОРІЄНТОВАНОМУ УПРАВЛІННІ

on .

УДК 336.144.2
 
СИТНИК Г.,
докторант, к. е. н, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства КНТЕУ
 
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ У ЦІННІСНО ОРІЄНТОВАНОМУ УПРАВЛІННІ
 
На основі дослідження та узагальнення підходів щодо сутності й значення фінансових показників у процесі еволюції теорії менеджменту визначені їх смислові ознаки, сформульовано сутність поняття, систематизовано їх види в аспекті ціннісно орієнтованого управління, що сприятиме вдосконаленню понятійного апарату теорії фінансового планування та формує теоретичне підґрунтя для обґрунтованого вибору та формування планових фінансових показників у практичній діяльності підприємств торгівлі.
 
Ключові слова: фінансове планування, ціннісно орінтоване управління, планові фінансові показники.

 ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ У ЦІННІСНО ОРІЄНТОВАНОМУ УПРАВЛІННІ