УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ФОРМУВАННЯ БРЕНДА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

on .

УДК 659.126:338.486.2
 
МЕЛЬНИЧЕНКО С.,
д. е. н., професор, проректор з наукової роботи КНТЕУ
 
АВДАН О.,
аспірант кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу КНТЕУ
 
ФОРМУВАННЯ БРЕНДА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
Розглянуто актуальні проблеми формування бренда і брендингових стратегій з урахуванням галузевої специфіки. Висвітлено процес створення та управління брендом туристичних підприємств. Проаналізовано процес розроблення брендингових стратегій та визначено напрями удосконалення існуючих.
 
Ключові слова: бренд, брендингова стратегія, туристичне підприємство, торгова марка, туристичний продукт.

 ФОРМУВАННЯ БРЕНДА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ