Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

БІЗНЕС-КЛІМАТ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

on .

УДК 330.341.1
 
СИВАНЕНКО Г.,
к. е. н., ст. викладач кафедри торговельного підприємництва КНТЕУ
 
БІЗНЕС-КЛІМАТ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
 
Досліджено сучасний стан і вплив останніх регуляторних актів на малий і середній бізнес в Україні, розглянуто успішний досвід окремих зарубіжних країн щодо створення сприятливих умов для бізнесу. Запропоновано шляхи покращення вітчизняного бізнес-клімату та проаналізовано основні напрями удосконалення державної політики щодо розвитку підприємництва.
 
Ключові слова: бізнес, підприємництво, тінізація, податковий кодекс, реформи, рейтинг, Світовий банк, державна політика.

 БІЗНЕС-КЛІМАТ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ