Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОЦІНКА ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

on .

УДК 657:331.2
 
МАЗІНА О.,
к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ
 
ОЦІНКА ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
 
Досліджено чинники формування людського капіталу та підходи до визначення його вартості. Застосовано фізичну (енергетичну) концепцію у процесі моделювання людського капіталу, який може змінюватися з часом через ризики розсіювання. Здійснено розрахунок людського капіталу, його розсіювання та можливостей збереження і зростання.
 
Ключові слова: людський капітал, межа бідності, мінімальна заробітна плата, фізична економія, енергія, ентропія, знецінення, премія за ризики.

 ОЦІНКА ТА ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ