Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІМПОРТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ

on .

УДК 339.562(477)
 
МАЗАРАКІ А.,
д. е. н., професор, ректор КНТЕУ
 
МЕЛЬНИК Т.,
д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки КНТЕУ
 
ІМПОРТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ
 
На основі аналізу структури і динаміки імпорту в економіці України визначено його місце у відтворювальних процесах, виявлено можливості розвитку внутрішнього ринку. Обґрунтовано рекомендації щодо імпортозаміщення в Україні.
 
Ключові слова: імпорт, імпортозаміщення, тіньовий імпорт, імпорт високотехнологічних товарів.

 ІМПОРТ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ В УКРАЇНІ