Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC BASES OF GOVERNMENT PURCHASES REALIZATION

on .

UDC 35.073.53(477)
 
MINYAILO O.,
Postgraduate Student at the Department of Theory of Economics and Competition Policy of KNUTE 
 
ORGANIZATIONAL-ECONOMIC BASES OF GOVERNMENT PURCHASES REALIZATION
 
In the article the organizational-economic questions of realization of the government purchases are considered. The information about organization, coordination of analysis and control in the system government purchases is provided. Special attention is given to the elements of the system of government purchases. The organizational-informative model of government purchases is offered. 

 ORGANIZATIONAL-ECONOMIC BASES OF GOVERNMENT PURCHASES REALIZATION