Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

on .

УДК 336.225(1–87)
 
ЯРЕНКО Г.,
молодший кредитний аналітик ТОВ "Кредит Європа Лізинг"
 
СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
 
Розглянуто питання управління системою оподатковування в країнах Європи, проаналізовано залежність податкових надходжень у бюджет від кількості податкових перевірок. Розкрито умови організації в податкових органах належної системи ризик-менеджменту, розглянуто тенденції в розвитку та удосконаленні структури податкових органів.

 СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ