Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ

on .

УДК 336.221.4(477)
 
ЖУКЕВИЧ О.,
аспірант кафедри фінансів КНТЕУ
 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ
 
Розглянуто актуальні проблеми реформування податкової системи України. Обґрунтовано необхідність підвищення ефективності податкової політики в Україні як однієї з умов досягнення економічного зростання. Визначено роль принципів оподаткування, проаналізовано їх вплив на формування взаємовідносин суб’єктів податкової сфери та розвиток податкової системи в цілому.

 ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ