Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

on .

УДК 336.71:368
 
КУЧЕРЕНКО В.,
аспірант кафедри фінансів КНТЕУ
 
ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
 
Проаналізовано різні трактування терміна "інтеграція", визначено її теоретичну сутність, розглянуто основні переваги і шляхи здійснення інтеграції з урахуванням особливостей функціонування банків і страхових компаній.

 ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ