Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ

on .

УДК 330.526.36
 
СОКОЛОВА А.,
аспірант Полтавського університету споживчої кооперації України
 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ
 
Розглянуто суть і визначено організаційно-економічний механізм функціонування кооперативних підприємств. Проаналізовано елементи створення цього механізму для різних видів кооперації в умовах ринкових перетворень. Результативність фінансово-господарської діяльності підприємства безпосередньо залежить від ефективності управління, саме тому необхідно створити ефективний організаційно-економічний механізм функціонування підприємства. 

 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ