Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

on .

УДК 504.062.2:338.246.025.2(477.7)
 
БАЛДЖИ М.,
к. г. н., доцент Одеського державного економічного університету
 
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
 
Викладено теоретичні аспекти концепції збалансованого комплексного природокористування, сутність якого полягає у взаємодії соціальної, екологічної та економічної складових. Запропоновано організаційні та економічні важелі у використанні природно-ресурсного потенціалу. Розглянуто сутність механізму регулювання діяльності підприємств-природокористувачів на прикладі Південного регіону.

 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ