Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

on .

УДК 332.122
 
ЧИЧКАЛО-КОНДРАЦЬКА І.,
к. е. н., зав. кафедри міжнародної економіки Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка
 
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
Розглянуто стратегічні засади та конкретні шляхи розвитку науково-виробничого потенціалу України. На підставі узагальнення пропозицій та бачень майбутнього розвитку науково-виробничого потенціалу України та її регіонів сформульовано першочергові та перспективні заходи у цій сфері.

 СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ