Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПАРАДОКСИ НЕСКІНЧЕННОГО РЕГРЕСУ ТА РОЗПОДІЛУ СИНГУЛЯРНОСТЕЙ ЯК СТРУКТУРОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ "ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО ВАКУУМУ"

on .

УДК 330.8
 
НІМЧИН С.,
викладач української медичної стоматологічної академії (м. Полтава)
 
ПАРАДОКСИ НЕСКІНЧЕННОГО РЕГРЕСУ ТА РОЗПОДІЛУ СИНГУЛЯРНОСТЕЙ ЯК СТРУКТУРОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ "ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО ВАКУУМУ"
 
Один із головних прийомів абсурду полягає у тому, що подія подається двічі, адже все відбувається за допомогою мови і всередині мови. Один раз подію надано у реченні, де вона зосереджується, і ще раз у положенні речей, де вона раптово виникає на поверхні. Розглянуто як можна підвести підсумок цим парадоксам нейтральності, демонструючи сенс як дещо незалежне від модусу речення.

 ПАРАДОКСИ НЕСКІНЧЕННОГО РЕГРЕСУ ТА РОЗПОДІЛУ СИНГУЛЯРНОСТЕЙ ЯК СТРУКТУРОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ "ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО ВАКУУМУ"