Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

on .

УДК 336.225.674
 
БУГАЄНКО В.,
аспірант кафедри фінансового аналізу і контролю КНТЕУ
 
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
 
Розглянуто зміст, завдання та напрями розвитку державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ. Проведення органами влади державного фінансового аудиту в бюджетних установах є складовою механізму вирішення однієї з важливих проблем сучасної економіки України – підвищення ефективності державного фінансового контролю за формуванням і використанням активів держави.

  ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ