Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

on .

УДК 314.14:352
 
МАКОГОН В.,
ст. наук. співробітник Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління" (м. Київ)
 
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
 
Визначено поняття та суб’єкти системи формування доходів місцевих бюджетів. Розкрито економічну сутність та доповнено класифікаційні ознаки системи формування доходів місцевих бюджетів. Проаналізовано фінансові основи місцевого самоврядування та виокремлено чотири групи принципів оподаткування на рівні місцевих бюджетів.

  МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ