Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

РИЗИКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

on .

УДК 368.013
 
КЛАПКІВ Л.,
аспірант кафедри фінансів КНТЕУ
 
РИЗИКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
 
Досліджено діяльність страхової компанії як середовища виникнення ризиків. Для аналізу використано метод функціональної моделі бізнес-процесу. Розглянуто ризики страхової та фінансової діяльності компанії; виокремлено три групи ризиків: страхові, фінансові та операційні. Основну увагу приділено зовнішнім та внутрішнім джерелам виникнення ризиків.

  РИЗИКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ