Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

НЕПАРАМЕТРИЧНА ОЦІНКА МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ЖИТТЯ (ІСНУВАННЯ) НА ОСНОВІ ПОПЕРЕЧНИХ ДАНИХ

on .

УДК: 519.86:330.46
 
НАКВАСЮК Н.,
аспірант Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника
 
НЕПАРАМЕТРИЧНА ОЦІНКА МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ЖИТТЯ (ІСНУВАННЯ) НА ОСНОВІ ПОПЕРЕЧНИХ ДАНИХ
 
Підхід, на основі даних сукупності, до оцінки моделі життя (існування) ґрунтується на тому, що використовуються дані тільки однієї сукупності. Дослідження, зазвичай, розтягнуте у часі відноситься до одного процесу, інколи до різних  – залежно від зміни умов. Це порушує такий постулат, як однорідність умов, що є важливим при дослідженні багатьох процесів.

  НЕПАРАМЕТРИЧНА ОЦІНКА МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ЖИТТЯ (ІСНУВАННЯ) НА ОСНОВІ ПОПЕРЕЧНИХ ДАНИХ