Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

on .

УДК 338.46
 
ІРТЛАЧ М.,
аспірант Кримського гуманітарного університету
 
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
 
 
Розглянуто механізми впровадження маркетингових інструментів у діяльність суб’єктів туристично-рекреаційного комплексу Криму. Запропоновано основні напрями активізації маркетингових комунікацій. Особливу увагу приділено впровадженню елементів брендингу та позицюювання в управління цією діяльністю.

 МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В УПРАВЛІННІ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ