Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ ПЛАНУВАННЯ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

on .

УДК 336.144(477)
 
ПОТЕРЯЙЛО І.,
аспірант кафедри фінансів КНТЕУ
 
СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ ПЛАНУВАННЯ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ
 
Досліджено суть середньострокового планування, розглянуто його етапи, переваги та недоліки. Розкрито особливості здійснення середньострокового планування в бюджетному процесі України. Проаналізовано проблеми законодавчого забезпечення середньострокового бюджетного планування в Україні.
 
  СЕРЕДНЬОСТРОКОВЕ ПЛАНУВАННЯ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ