Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

on .

УДК 338.43.02.005(477)
 
ШУЛЬГА О.,
аспірант Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова
 
ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
 
 
На основі аналізу вітчизняної наукової та статистичної інформації розглянуто матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової трансформації аграрного сектору України. З’ясовано причини недостатнього матеріально-технічного забезпечення аграріїв та запропоновано шляхи подолання негативних наслідків, пов’язаних з цим.

 ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ