УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

on .

УДК 658.114.009.12(477)
 
КИРИЧЕНКО Л.,
аспірант Полтавського університету споживчої кооперації України
 
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
 
Розглянуто сучасні проблеми функціонування та розвитку вітчизняних підприємств, запропоновано механізм забезпечення їх конкурентоспроможності. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства буде найбільш ефективним, якщо він посилюватиме мотивацію діяльності людей. 

 МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ