Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

УСПІШНІСТЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ДОСЯГНЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНОСТІ

on .

УДК 658.589
 
БАЙ С.,
к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту КНТЕУ
 
УСПІШНІСТЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ДОСЯГНЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНОСТІ
 
На основі узагальнення світового досвіду обґрунтовано умови та систему пріоритетів успішного розвитку підприємств в Україні. Зроблено висновок про доцільність формування такої вітчизняної моделі менеджменту, яка б відповідала загальносвітовим ідеям гармонізації економічних, соціальних та екологічних пріоритетів розвитку.

 УСПІШНІСТЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ДОСЯГНЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНОСТІ