Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

САМОВРЯДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНО-СУСПІЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА БУДІВЕЛЬНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

on .

УДК 346.232:624(477)
 
СУРКОВА Ю.,
здобувач Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
 
САМОВРЯДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНО-СУСПІЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА БУДІВЕЛЬНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
 
Важливим чинником економічного зростання будівельного комплексу України є реформування управління галуззю у напрямі поєднання державного управління із самоврядуванням. Самоврядні будівельні організації здатні більш ефективно виконувати регулюючі функції щодо впровадження інновацій в будівельну індустрію, контролю, страхування тощо.  

 САМОВРЯДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНО-СУСПІЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА БУДІВЕЛЬНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ