Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ТЕНДЕНЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

on .

УДК 338.242
 
ГРОМОЗДОВА Л.,
к. е. н., доцент Державного інституту підготовки кадрів Мінпромполітики України (м. Київ)
 
ПРОСТОТІНА С.,
асистент Полтавського університету споживчої кооперації України
 
УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ТЕНДЕНЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
 
Запропоновано метод "лекало-еталону" для оцінки ступеню нерівномірності розподілу доходів серед населення регіонів, а також зміни у технології розрахунків коефіцієнта Джині.

 УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ТЕНДЕНЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ