Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ НА ПРОЦЕС ВІДТВОРЕННЯ В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

on .

УДК 336.13.012.23
 
СМАГІН В.,
к. е. н., доцент Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
 
ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ НА ПРОЦЕС ВІДТВОРЕННЯ В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
 
Проаналізовано економічну роль фінансового ринку, як акумулюючого фінансового інституту, який на ринковому просторі здійснює концентрацію та централізацію фінансового капіталу для економічних суб'єктів відтворювального процесу в реальному секторі економічної системи трансформаційного типу.

  ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ НА ПРОЦЕС ВІДТВОРЕННЯ В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ