Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE OF MARKET OF CREDIT INSURANCE IS IN UKRAINE

Автор: Редактор on .

UDC 368.811
 
VOLOSOVICH S.,
Candidate of Sciences (Economics), Professor at the Finance Department of Kyiv National University of Trade and Economics
 
DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE OF MARKET OF CREDIT INSURANCE IS IN UKRAINE
 
The concept of market of credit insurance and his infrastructure is certain. Essence and setting of subjects of infrastructure of market of credit insurance are analysed in Ukraine.
 
 DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE OF MARKET OF CREDIT INSURANCE IS IN UKRAINE