Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

CONCEPTUAL BASIS OF REFORMING DEPOSITORY SYSTEM OF UKRAINE

Автор: Редактор on .

UDC 336.713(477)
 
SIVCHENKO Galyna,
Postgraduate Student at the Banking Department of Kyiv National University of Trade and Economics
 
CONCEPTUAL BASIS OF REFORMING DEPOSITORY SYSTEM OF UKRAINE
 
Legislative basis of regulation of depositary activity in Ukraine and the ways of reforming it  are analysed. The complex high-quality estimation of functioning of the system of depositary activity is carried out in Ukraine, estimation of its activity in Ukraine is carried out.
 
 CONCEPTUAL BASIS OF REFORMING DEPOSITORY SYSTEM OF UKRAINE