Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

Вісник 05.2012

Автор: Редактор on .

 ЗМІСТ
ПІДПРИЄМНИЦТВО
IMRE G. Hungarian investments into the economy of the Transcarpathian region 5
БОЙКО М. Диференціація туристичних продуктів 18
П’ЯТНИЦЬКА Г., НАЙДЮК В.,
РАКША Н.
Трансфер технологій управління 27
СИЧОВА Н.,
СИЧОВА А.
Стратегія соціального розвитку підприємства торгівлі та підходи до її оцінювання 44
ФРОЛОВА Л.,
ГРИГОРАШ О.
Стратегічне управління економічним потенціалом підприємства торгівлі 50
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ПЕТРУНЯ Ю. Податкові інструменти регулювання економічних процесів 59
ДОРОШЕНКО М. Особливості оцінки ризику інвестиційного проекту 66
ВАТУЛЬОВ А. Фінансові інструменти регулювання соціально-економічного розвитку 76
ОБЛІК ТА АУДИТ
ПАШКО П. Митний аудиторський контроль 89
СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЧОРНОУС Г. Інформаційне забезпечення проактивного управління 102
ФIЛОСОФСЬКI ВИМIРИ СУЧАСНОГО СВIТУ
СЕРГІЄНКО Н. Суперечності концептуальних рефлексій модернізації сучасного  суспільства 115