УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

Вісник 05.2012

Автор: Редактор on .

 ЗМІСТ
ПІДПРИЄМНИЦТВО
IMRE G. Hungarian investments into the economy of the Transcarpathian region 5
БОЙКО М. Диференціація туристичних продуктів 18
П’ЯТНИЦЬКА Г., НАЙДЮК В.,
РАКША Н.
Трансфер технологій управління 27
СИЧОВА Н.,
СИЧОВА А.
Стратегія соціального розвитку підприємства торгівлі та підходи до її оцінювання 44
ФРОЛОВА Л.,
ГРИГОРАШ О.
Стратегічне управління економічним потенціалом підприємства торгівлі 50
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ПЕТРУНЯ Ю. Податкові інструменти регулювання економічних процесів 59
ДОРОШЕНКО М. Особливості оцінки ризику інвестиційного проекту 66
ВАТУЛЬОВ А. Фінансові інструменти регулювання соціально-економічного розвитку 76
ОБЛІК ТА АУДИТ
ПАШКО П. Митний аудиторський контроль 89
СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЧОРНОУС Г. Інформаційне забезпечення проактивного управління 102
ФIЛОСОФСЬКI ВИМIРИ СУЧАСНОГО СВIТУ
СЕРГІЄНКО Н. Суперечності концептуальних рефлексій модернізації сучасного  суспільства 115