УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

Вісник 04.2012

Автор: Редактор on .

 ЗМІСТ
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
АВАНЕСОВА І. Захист прав споживачів фінансових послуг 5
МАКОГОН В. Становлення фінансової науки в Україні 14
ВОЛОСОВИЧ С. Страхування ризиків факторингу 24
ВАСИЛЕНКОА. Податкове стимулювання розвитку страхування 34
КНЕЙСЛЕР О. Державне регулювання ринку перестрахування 46
ПРИВАЛОВА О. Особливості конкуренції на ринку страхування життя 54
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ
КОРОЛЬЧУК М. Перспективи  розвитку організаційної та економічної психології в Україні 63
РЖЕВСЬКИЙ Г. Психологічна готовність магістрів до педагогічної діяльності 73
ЗАЗИМКО О. Формування життєвих цінностей у юнацькому віці: психологічні особливості 89
ВЕРБИЦЬКА Л. Родинне виховання та кризові стани в ранній юності 104
ЄВЧЕНКО І. Теоретичний аналіз проблеми самоствердження особистості 112
ПОБІДАШ А. Помилкові дії екіпажу судна при захопленні піратами 120
МОСТОВА І. Адаптаційне входження студентів у навчальну діяльність 129